឵឵឵ ឵឵

឵឵឵ ឵឵

Gram w gry i mam najlepszy Discord w całym kosmosie https://discord.gg/X2BEJ7zX6k

Join

✅・pomysły-i-opinie

zasoby

Zasady

1. Jedna gra na jeden wątek. 2. Trzymaj się tematu wątku. 3. Potrzebujesz pomocy? Najpierw przeszukaj internet w różnych językach w różnych przeglądarkach. Jeśli nie znalazłeś rozwiązania sam/a, to poproś o pomoc Każde rozwiązanie jest opisane w internecie, to ci gwarantuje Nie bądź wampirem i nie wysysaj czyjeś energii, bo ty jesteś leniwym głupim chujem i nie potrafisz nauczyć się szukać czegoś w internecie. Zadaj pytanie tylko wtedy, gdy naprawdę nie widzisz tego nigdzie w internecie. ALE KURWA NIE PO 5 MINUTACH „SZUKANIA”, może po tygodniu samodzielnego szukania? 4. Zadaj pytanie i opisz je najdokładniej, jak tylko potrafisz, bo nikomu się nie chce JA PIERDOLE zastanawiać, w czym masz problem. Poświeć czas na opisanie twojego problemu zjebany ryju. 5. Jeśli jest coś spoilerem w czymkolwiek, to odpowiednio je zaznacz...

Light No Fire

Opis: Light No Fire jest przygodową grą akcji z otwartym światem, wzbogaconą o elementy RPG i rozwiązania z gier survivalowych. Tytuł, który zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, został opracowany przez niezależne studio Hello Games, znane przede wszystkim z gry No Man’s Sky. Link:https://lightnofire.com Video:https://www.youtube.com/watch?v=jKQem4Z6ioQ...

Pioner

Opis: Pioner jest grą wieloosobową nastawioną na rozgrywkę PvE. Możemy wykonywać misje fabularne ze znajomymi, spotykać innych graczy oraz współpracować z innymi w raidach, podczas których mierzymy się z niezwykle silnymi przeciwnikami. Na mapie znajdują się także Puste Ziemie, czyli nieodkryte strefy pełne wartościowego ekwipunku. Przemierzając je, natrafiamy na innych graczy, którzy także chcą zdobyć cenny łup. Możemy połączyć z nimi siły albo walczyć w rywalizacji PvP. Link: https://pionergame.com/ Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=7mbk8CrRXyg...

Delta Force: Hawk Ops

Opis: Gra podobna do Battlefielda. Ma miec 3 tryby: kampania fabularna, bitwy na duza skale, i tryb PvPvE z celamui dla 3 osobowych druzyn. Gra ma byc f2p Link: https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force_Hawk_Ops/ Gameplay: https://www.youtube.com/watch?v=WZlufuRgAS4...